ซาหลิ่มโค๊ด

♥ BASIC CODE โค้ดพื้นฐานต่างๆ ♥

       For other uses, see Code (disambiguation). Code Basic,โค้ดใส่รูป,โค้ดรูป,Html,Code,Html,Javascript,ทำตัวอักษรเลื่อน,โค้ดรูปภาพ,โค้ดตัวอักษร,ขนาดตัวอักษร,สอนทำhi5,สมัครhi5,เทคนิคhi5 มากมาย ให้เพือนๆได้ลองหัดเล่นกันนะค่ะ พร้อมทั้งมี Code Flash,microsoft java vitual machine,code c++,coding,codes,coded,java,java script,code java,โค้ด,โค้ดแบลคกราวด์,โค้ดbg,ใส่bg ในhi5,html,โค้ดใสพื้นหลังhi5,โค้ดลิงค์ใส่hi5,โค้ดข้อความ และอีกมากมาย ค่ะ

Menu by Zalim
วิธีใส่โค๊ดในเว็บ
คำสั่งพื้นฐาน html
ใส่โค๊ด java หลาย script ในหน้าเดียวกัน
รวมโค้ดทั้งหมด
Code ใช้กับ hi5
บอร์ด ซาหลิ่มโค๊ด
BASIC CODEโค้ดที่ควรรู้ โค้ดรูปภาพ โค้ดตัวอักษรและอื่นๆ

Code link พื้นฐาน

การ link ไปยัง URL หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ท
มีรูปแบบการใช้คำสั่งดังนี้
<A HREF="ชื่อ URL ที่ต้องการจะไป">ข้อความหรือรูปภาพที่ใช้เป็นตัว Link </A>

ตัวอย่าง การทำลิ้งค์โดยข้อความ
<A HREF="http://www.zalim-code.com">เข้าสู่เว็บซาหลิ่มโค๊ดคลิกที่นี้ค่ะี่</A>
ผลที่ได้ เข้าสู่เว็บซาหลิ่มโค๊ด คลิกที่นี่

ตัวอย่าง การทำลิ้งค์โดยรูปภาพ
<A HREF="http://www.zalim-code.com"><img src="URL รูปภาพ "></A>
ผลที่ได้
การ link ไปยัง File อื่น
สน http://www.zalim-code.com
แต่ถ้า link ไปยังเอกสารที่อยู่ภายในระบบของเราเอง ให้ทำได้รูปแบบดังนี้
อยู่ใน Directory เดียวกัน ให้ใส่เฉพาะชื่อ file เช่น Abouts.Html
อยู่ใน Subdirectory ของ Directory ปัจจุบัน เช่น ถ้าปัจจุบันอยู่ที่ nilenile/myhtml/basic.htm และต้องการ link ไปที่ nilenile/myhtml/image/linking.htm ให้กำหนดเป็น <A HREF="linking.htm">
อยู่ใน Directory ที่สูงกว่า Directory ปัจจุบัน เช่น ปัจจุบันอยู่ที่ nilenile/myhtml/image ต้องการ link ไปที่ tetra.htm ซึ่งอยู่ที่ Root Directory ให้กำหนดเป็น <a HREF="../../tetra.htm">
การ link ไปยังส่วนอื่นของเอกสารที่อยู่ในหน้าเดียวกัน
บางครั้งเราอาจต้องการ link ไปยังตำแหน่งอื่น ๆ แต่ยังคงอยู่ในเอกสารเดียวกัน ให้กำหนด label หรือชื่อให้กับตำแหน่งที่ต้องการจะ link ไปโดยนำตัวเลือก name มาใช้ร่วมกับคำสั่ง <A>
การ link ไปยังส่วนใด ๆ ในเอกสารอื่น
ถ้าเป็นการ link ภายในเอกสารเดียวกัน ก็เพียงแต่ระบุชื่อ ของส่วนนั้นลงไป แต่ถ้าเป็นเอกสารอื่น เราจะต้องระบุชื่อเอกสารลงไปด้วยพร้อมทั้งอย่าลืมตั้งชื่อ label ให้กับส่วนของเอกสารนั้น ๆ ด้วย
การ link ไปยัง E-Mail
สามารถ link ไปใช้ E-Mail ได้โดยใช้คำว่า mailto เพิ่มลงไปใน URL เช่น ต้องการ link ไปยัง webmaster@zalim-code.comให้กำหนดดังนี้

<A HREF ="mailto:webmaster@zalim-code.com">Contact by E-Mail</A>

 

ดูโค้ดเกี่ยวกับลูกเล่นลิงค์เจ๋งๆ ทั้งหมด คลิ๊ก

 

Code แทรกรูปภาพ

1.โค้ดแทรกรูปภาพ
<img src="ใส่ลิ้งค์รูปที่นี่">

2.โค้ดแทรกรูปภาพ โดยที่ภาพนั้นเป็นลิงค์ด้วย
<a href="Url ลิงค์" target="_blank"><img src="url ภาพ" border="0" alt="คำโฆษณาเว็บ" /></a>

3.กำหนดขนาดของรูปภาพได้จะให้ใหญ่หรือเล็กโดยแก้ไขตรงส่วน height และ width

<img src="ชื่อภาพ" height=XX width=XX>

 

Code จัดตำแหน่งรูปภาพ
คำสั่งในการจัดตำแหน่งรูปภาพคล้ายกับการจัดตำแหน่งข้อความ ดังนี้
ตัวอย่าง 1. การจัดชิดซ้าย :
<img src="http://www.zalim-code.com/picture/PIC/box/banner.gif="left">
 
ตัวอย่าง 2. การจัดกลางหน้า
<center><img src="http://www.zalim-code.com/picture/PIC/box/banner.gif"></center>
 
ตัวอย่าง 2. การจัดชิดขวา
<img src="http://www.zalim-code.com/picture/PIC/box/banner.gif"align="right">

 

ตัวอย่างที่3 การทำภาพ สองภาพติดกัน

<pre> <img src="http://YOUR PICTURE URL"><img src="http://YOUR PICTURE URL"> </pre>

arrow arrow

 

ตัวอย่างที่4 การทำภาพสองภาพอยู่คนละบรรทัดกัน

<center><img src="http://YOUR PICTURE URL"><br><br>
<img src="http://YOUR OTHER PICTURE URL"></center>

arrow

arrow

 

โค้ด marquee ลูกเล่น การทำภาพมีการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ

These only works in Internet Explorer Color & size of text can be changed to meet your needs.
<marquee>MARQUEE</marquee>
MARQUEE
<marquee direction=right>MARQUEE</marquee>
MARQUEE
<marquee behavior=alternate>MARQUEE</marquee>
MARQUEE
<center><marquee behavior=alternate width=50%> MARQUEE</marquee></center>
MARQUEE
<marquee direction=up height=50>MARQUEE</marquee>
MARQUEE
<marquee direction=down height=50>MARQUEE</marquee>
MARQUEE
<marquee direction=down height=50 behavior=alternate>MARQUEE</marquee>
MARQUEE
Replace your text with a picture URL
<marquee><img src=http://Your picture URL></marquee> picture
<marquee direction=up height=50 behavior=alternate><img src=http://Your picture URL></marquee> picture
<marquee direction=right width=40%><img src=http://Your picture URL></marquee> <marquee width=40%><img src=http://Your picture URL></marquee>
picture picture

โค้ด marquee ลูกเล่น การทำตัวหนังสือเคลื่อนไหว
ซาหลิ่มโค้ด
www.zalim-code.com

<marquee behavior=alternate direction=up scrollamount=2 scrolldelay=65 height=80 style="Text-align;filter:wave(add=0,phase=1, freq=1,strength=15,color=.FFFFFF)"><center>ข้อความที่ต้องการ<br>ข้อความที่ต้องการ</center></marquee>

www.zalim-code.com
<marquee behavior="alternate"><marquee width="150">ข้อความที่ต้องการ</marquee></marquee>

4 | | | www.zalim-code.com | | | 3
<MARQUEE behavior=alternate direction=left scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>4</font></MARQUEE><MARQUEE scrollAmount=1 direction=left width="2%">| | |</MARQUEE>ข้อความที่ต้องการ<MARQUEE scrollAmount=1 direction=right width="2%">| | |</MARQUEE><MARQUEE behavior=alternate direction=right scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>3</font></MARQUEE>


3 | | | www.zalim-code.com | | | 4

<MARQUEE behavior=alternate direction=left scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>3</font></MARQUEE><MARQUEE scrollAmount=1 direction=left width="2%">| | |</MARQUEE>ข้อความที่ต้องการ<MARQUEE scrollAmount=1 direction=right width="2%">| | |</MARQUEE><MARQUEE behavior=alternate direction=right scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>4</font></MARQUEE>


>> www.zalim-code.com <<
<marquee behavior="alternate" width="10%">>></marquee>ข้อความที่ต้องการ<marquee behavior="alternate" width="10%"><<</marquee>

<<<< www.zalim-code.com >>>>
<marquee scrollAmount="3" width="10%"><<<<</marquee>ข้อความที่ต้องการ<marquee direction="right" scrollAmount="3" width="10%">>>>></marquee>

www.zalim-code.com
<marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"><marquee direction="right">ข้อความที่ต้องการ</marquee></marquee>

www.zalim-code.com

<marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"><marquee direction="right" behavior="alternate">ข้อความที่ต้องการ</marquee></marquee>

www.zalim-code.com
<marquee style="border:BLUE 2px SOLID">ข้อความที่ต้องการ</marquee>

www.zalim-code.com
<marquee style="border:#FF0033 2px SOLID">ข้อความที่ต้องการ</marquee>


www.zalim-code.com
<font color="#FFFFFF"><marquee direction="left" style="background:#FF0000">ข้อความที่ต้องการ</marquee></font>


www.zalim-code.com


www.zalim-code.com
<marquee direction="up">ข้อความที่ต้องการ</marquee>


<marquee direction="down">ข้อความที่ต้องการ</marquee>
www.zalim-code.com
<marquee direction="up" behavior="alternate">ข้อความที่ต้องการ</marquee>


www.zalim-code.com
<marquee behavior="alternate">ข้อความที่ต้องการ</marquee>


www.zalim-code.com
<marquee direction="right">ข้อความที่ต้องการ</marquee>


www.zalim-code.com
<marquee>ข้อความที่ต้องการ</marquee> 

 

ดูลูกเล่น ภาพและตัวอักษร ทั้งหมด CLICK !!

 

Code การใส่ภาพ Backgound
1.ใส่ bg แบบ tile

<style>body{background-image:url(XXX);}</style>

2.ใส่ bg แบบ fixed ไม่ให้ bg เลื่อนลงตาม scroll bar

<style>body{background-attachment: fixed;background-image:url(XXX);}</style>

3.ใส่ bg เป็นรูปภาพเดียวทั้งหน้า

<style>Body{background-image:url(http:XXX);background-position: center (bottom left..etc..);background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed;background-color:color code;}</style>

4.ใส่ bg โดยใช้สี

<style>body{background:color code}></style>

5. ใส่ bg โดยไล่เฉดสี (gradient)

<body style="filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(endColorstr='color code 1', startColorstr='color code 2', gradienttype=0);">


gradienttype 0 ไล่สีตามแนวนอน
gradienttype 1 ไล่สีตามแนวตั้ง


หารูปภาพสวยๆทำblackgound ได้ที่นี้ คลิ๊ก!Code ตัวอักษร

1.การกำหนดรูปแบบตัวอักษร

<b> ข้อความที่ต้องการ </b> เพื่อทำให้ตัวหนังสือเป็นตัวหนา
<i> ข้อความที่ต้องการ </i> เพื่อทำให้ตัวหนังสือเป็น ตัวเอียง
<u> ข้อความที่ต้องการ </u> เพื่อ ขีดเส้นใต้ ให้กับตัวหนังสื
<s> ข้อความที่ต้องการ </s>เพื่อ ตัวอักษรที่มีเส้นขวางพาดทับ

2. การกำหนดขนาดตัวอักษร

ขนาดของตัวอักษรในภาษา html จะมีอยู่ด้วยกัน 7 ขนาดด้วยกัน โดยรูปแบบคำสั่งจะมีรูปแบบดังนี้
<font size=n>ข้อความ</font>
<font size=1>ข้อความ size=1</font>
<font size=2>ข้อความ size=2</font>
<font size=3>ข้อความ size=3</font>
<font size=4>ข้อความ size=4</font>
<font size=5>ข้อความ size=5</font>
<font size=6>ข้อความ size=6</font>
<font size=7>ข้อความ size=7</font>

โดยที่ n จะแทนจำนวนเต็มตั้งแต่ 1-7 ตัวอักษรขนาดปกติ จะใช้ n=3   และขนาด 1 จะเล็กสุดไล่ไปจนถึงขนาด 7 จะใหญ่สุด

3.กำหนดรูปแบบตัวอักษร

<font face="AngsanaUPC">ข้อความที่ต้องการ</font>


สามารถดาวโหลดฟอนต์ที่ต้องการได้ ที่นี้ คลิ๊ก

4.กำหนดสีให้ตัวอักษร

การกำหนดสีของ font (Font Color) ถ้าเราไม่มีการกำหนดสีของ font ภายในเอกสาร html ของเรา เมื่อนำไปเปิดในโปรแกรม บราวเซอร์ font ในเอกสารเราจะเป็น font ตามที่ browser นั้น ๆ ได้ตั้งค่าไว้ เช่น สีดำ ฯลฯ แต่ถ้าเราต้องการที่จะให้โปรแกรม browser แสดง font ตามที่เราต้องการ เราต้องมีการกำหนด font ในภาษา html ของเรา โดยมีรูปแบบดังนี้

แบบที่ 1 ใส่ชื่อสีเข้าไปโดยตรง
     <font color="blue"
>ข้อความที่ต้องการให้เป็นสีน้ำเงิน</font >
     <
font color="green">ข้อความที่ต้องการให้เป็นสีเขียว
</font >
     <
font color="red"
>ข้อความที่ต้องการให้เป็นสีแดง</font >

แบบที่ 2 ใส่ตัวเลขฐาน 16 แทนสีที่ต้องการ(ซึ่งจะได้สีมากกว่าใส่ชื่อสีลงธรรมดา)

     <
font color="#0000ff">สีFont</font >
     <
font color="#00ff00">สีFont</font >
     <
font color="#ff0000">สีFont</font >

[ ดูรหัสสีต่างๆ คลิกที่นี่ ]

ตัวอย่างการรวมคำสั่งทั้งขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร และสีตัวอักษรไว้ใน คำสั่งเดียวกัน

 

Hi! เพื่อนๆซาหลิ่มโค๊ด

 

<b><font color="blue" face="AngsanaUPC" size="7"> สวัสดีชาวซาหลิ่มโค๊ด</font></b>

ดูโค้ดTEXT ลูกเล่นต่างๆได้ ที่นี้ค่ะคลิ๊ก!

 

Using this Standard. If you want to make a local copy of this standard and use it as your own you are perfectly free to do so. That's why I made it! If you find any errors or make any improvements please email me the changes so I can merge them in. I also have a programming.,javascript,โค้ดพื้นฐาน,โค้ดง่ายๆสำหรับคนเพิ่งหัดทำเว็บ ทั้งโค้ดลิงค์ โค้ดเกี่ยวกับภาพ และอื่นๆอีกมากมาย One reason for coding is to enable communication in places where ordinary spoken or written language is difficult or impossible. For example, a cable code replaces words (e.g., ship or invoice) into shorter words, allowing the same information to be sent with fewer characters, more quickly, and most important, less expensively. Another example is the use of semaphore, where the configuration of flags held by a signaller or the arms of a semaphore tower encodes parts of the message, typically individual letters and numbers. Another person standing a great distance away can interpret the flags and reproduce the words sent. In the history of cryptography, codes were once common for ensuring the confidentiality of communications, although ciphers are now used instead. See code (cryptography).